euzg2020 eu2020

Zemědělství

Staletí staré lesy pokrývají téměř jednu třetinu celkové rozlohy Města Záhřebu a se svou zřídkakde domorodou a přírodní strukturou jsou dobře zachovalé a jakési městské oázy. V oblasti zemědělství a venkovského prostoru provádí Město Záhřeb místní zemědělskou politiku udržitelného rozvoje v užším a širším prostředí, která bere v úvahu roli Záhřebu jako tržního střediska a všechny jeho přirozené podmínky, které určují prioritní oblasti pro zemědělské výrobní odvětví.
Lesnictví
Projekt "Městské zahrady" – krajinářství a vybavení orné půdy ve vlastnictví Města Záhřebu je výborně akceptován a jeho cílem je odevzdat část orné půdy občanům Města Záhřebu na používaní za účelem výroby potravin (zelenina a bobuloviny), byliny, květiny pro vlastní potřeby. Projekt je pozitivním příkladem trvalého využívání městských pozemků, které občanům může zlepšit kvalitu života v sociálním, zdravotném, ekonomickém a ekologickém smyslu. Městské zahrady umožňují dostupnost zdravých potravin a zlepšují domácí rozpočet občanů, přispívají k zachování zdravějšího prostředí, zachování biologické rozmanitosti, ekologickému povědomí občanů, napojení na přírodu, a k zdravému způsobu využívání volného času a propagace zdravého životního stylu, stejně jako ke rozvoji partnerství mezi Městem Záhřebem a občany.

Venkovská infrastruktura, která se nachází blízko městské části města je obrovským potenciálem k přesunu městského obyvatelstva od davů, hluku a stresu, hektického městského života do místa, kde lze najít mír, zeleň, čistý a čerstvý vzduch. Nejcennější klenot jsou záhřebské lesy, které přetrvávaly staletí a mají jako zřídkakde dobře zachované a rozdělené domorodé a přirozené struktury, které v městských podmínkách představují jakousi oázu.

S ohledem na jedinečnou kombinaci městských a venkovských oblastí, Město Záhřeb se může pochlubit rozvojem venkovského cestovního ruchu, který zahrnuje návštěvu přírodním parkům a dalšímu dědictví ve venkovské krajině, panoramatické jízdy, užívání krajiny a pobyt na usedlostech.
Péče O Zvířata
Sto tisíc domácích zvířat v Záhřebu je dostatečným důvodem, aby město Záhřeb provádělo zodpovědnou a citlivou politiku ochrany a péče o zvířata, přičemž upravuje konkrétní podmínky a způsoby chovu domácích zvířat, stanoví pravidla pro chov domácích zvířat a zajišťuje práci hygienického servisu. V souladu s tím, je věnována zvláštní pozornost opuštěným, ztraceným, zraněným a zneužíváním zvířatům, kterým se poskytuje ochrana a péče v Útulku pro zanedbávaná zvířata Města Záhřebu (Dumovec) a Zoologické zahradě Města Záhřebu.