euzg2020 eu2020

Zdravotnictví

Město Záhřeb má dlouhou tradici zdravotnictví, a zdravotnické služby vyvinuté na nejvyšší úrovni, přičemž je základním cílem všeobecné příjetí koncepce "Zdraví pro všechny", vlastně zabezpečení obsáhle lékařské pomoci a léčby každého občana. Ochranu, zachování a zlepšení zdraví ve Městě Záhřebu zajišťují tři úrovní zdravotní péče (primární, sekundární a terciární), vzájemně propojený odbornou a vědeckou spoluprací.

Vzhledem k tomu, že je rozvoj místní komunity zaměřen především na zlepšení kvality a zlepšení zdraví, Město Záhřeb zahajuje a realizuje řadu programů a projektů zaměřených na zlepšení kvality života, zachování a zlepšení zdraví svých občanů a týkají se oblastí podpory zdraví, prevence, včasné diagnostiky, léčby a rehabilitace.

Strategie "Zdraví pro všechny" je založena na trvalém cíli dosáhnutí plného potenciálu zdraví pro všechny, přičemž je nejdůležitější zlepšit a zachovat zdraví v průběhu lidského života a snížit výskyt dnešních nejčastějších nemocí a úrazů.

Město Záhřeb se účastní v projektu Světové zdravotnické organizace „Zdravá města“, významném podnětu k rozvoji právě ve směru zlepšování a ochrany lidského prostředí, posilování zdravého životního stylu a zdravého vztahu mezi lidmi ve městě, přeorientování zdravotnických služeb vůči preventivním lékařství a propagaci zdraví – jedním slovem, vůči sociální politiky zdraví.
Sport
Nositelem sportovních činností Města Záhřebu je Sportovní svaz Města Záhřebu, který podporuje, prosazuje a rozvíjí politiku zlepšování sportovních aktivit. Rozvoj záhřebského sportu je založen na zapojení co nejvíce občanů do sportu, jako aktivních uživatelů sportovních programů, rozvoji mladých sportovců a tvoření kontinuity vynikajících sportovních výsledku.
Rekreace
Talentovanými sportovci, zejména nositeli městské a národní kvality sportu, Město Záhřeb usiluje o zajištění nejlepších podmínek pro sportovní přípravy na vystoupení na domácích i mezinárodních soutěžích. Podobně, jsou zdůrazněné činnosti zaměřené na zajištění nejlepších podmínek pro rozvoj a zlepšování sportu pro tělesně postižené osoby a pro sport neslyšicích. Proto Město Záhřeb vlastní 162 sportovních zařízení, kde tato četná sportovní populace provádí rozsáhlý program. Kromě toho, záhřebské sportovní zařízení jsou scénou hlavních sportovních událostí světového významu.

Kromě tradici a vývoje, záhřebský sport se také může pochlubit výsledky, které se odrážejí ve skutečnosti, že většina chorvatských sportovních medailí získaných v mezinárodních soutěžích patří záhřebskému sportu. Mimo organizovaných sportovních činnosti Město Záhřeb pořádá mnoho různých sportovních a rekreačních aktivit, jako například "Sport pro všechny", "Světový den chůze", Záhřebský maraton a mnoho dalších.
Sport v číslech: Sportovní svaz Města Záhřebu a 71 sdružených členů, z čehož 61 svaz, 6 přidružených členů a 3 dočasné členy; asi 800 klubů a 20 odborných sportovních sdružení; 18 500 aktivních sportovců seniorů, 40 000 sportovců mladšího věku a 50 000 rekreačních sportovců; kolem 1100 svazů, obchodných společností a institucí působících ve Městě Záhřebu a registrovaných v souladu se Zákonem o sportu, které shromažďují své členy a zavádějí různé sportovní programy a aktivity; 162 městská sportovní zařízení.
Cyklistika
Rychlá a cenově dostupná přeprava do požadovaného místa na krátkou (a na dlouhou) vzdálenost, zdravé cvičení, ekologicky šetrné řešení, sportovní aktivita a vynikající rekreace– to všechno nabízí cyklistika. Cyklistika se stává stále více populárním sportem a Město Záhřeb v posledních letech řadou projektů intenzivně investuje do cyklistické infrastruktury a povzbuzuje občany a turisty na čím dál častější používání kol jako dopravního prostředku.
Cyklistická doprava se ve městě Záhřebu stává čím dál důležitějším zejména v dnešní době znečištění a velkého počtu aut, která vytvářejí dopravní zácpy. Cyklistům se snažíme zajistit volný pohyb městem, sledovat trendy, rozšiřovat síť cyklostezek, vybudovat kulturu cyklistiky.

Brožura >