euzg2020 eu2020

Sociální Ochrana

Mohlo by se říct, že Záhřeb je městem, které pečuje a povzbuzuje výtečnost v každém segmentu činnosti, zejména v oblasti vzdělávání a sociální ochrany, kde pro jejich spoluobčany byly dosaženy vysoký standardy péče.

Jako jedním ze sociálně nejcitlivějších měst v Chorvatské republice je v něm věnována významná pozornost sociálnímu blahobytu, zajištění práv, pomoci a ochrany těch, kteří se v důsledku různých životních okolností stali potřebnými.

Navíc, Město Záhřeb pečuje o občany zlepšováním jejich životních podmínek a zahrnuje do toho všechny věkové skupiny včetně dětí, od kojenců, do starších občanů.

Potřeby občanů jsou neustále monitorovány a vytvářejí se opatření, která zahrnují konkrétní pomoc, potravu, finanční pomoc, ubytování a další sociální služby, počítaje v to všechny věkové skupiny našich spoluobčanů, od novorozenců do osob staršího životního věku, osoby s tělesným postižením, oběti násilí a jiné marginální skupiny, přičemž často poskytujeme nadstandard práv a služeb.

Do značné miry se využivaji možnost čerpání finančních prostředků přes projekty, které sepřihlašuji na Evropský sociální fond a na programy Evropské unie v partnerství se sdruženími a institucemi na území Města Záhřebu, a jiných jednotek místní samosprávy, institucemi a sdruženími z jiných států.
Výchova
Počtem vzdělávacích institucí a rozmanitostí služeb a programů, nabízí Město Záhřeb četné příležitostí pro děti a mladé a také pro ty, kteří se chtějí vzdělávat přes systém celoživotního vzdělávání. Kvalitu vzdělávacích institucí prokazuje také skutečnost, že žáci a studenti Města Záhřebu běžně vyhrávají ceny v regionálních a celostátních soutěžích, zejména v oblasti multimédií, IT a matematických věd. Město nabízí širokou škálu školek, základních a středních škol ve francouzštině, angličtině a němčině, které jsou založené na různých národních učebních plánech (chorvatského, německého, francouzskéhobritského a amerického) a mezinárodní certifikované programy jako diplom IB, Middle Years, potom Cambrige Secondary a Advanced kvalifikace.
Vzdělávání
Záhřebská univerzita je nejstarší a největší v akademickém a výzkumném smyslu, vedoucí univerzita v Chorvatské republice, která nabízí širokou škálu komplexního vysokoškolského vzdělání v biomedicínském, biotechnickém, sociálně-humanistickém, přírodně – vědeckém, technickém a uměleckém oboru. Má zvláštní úlohu a odpovědnost při zachování a rozšiřování národního vědeckého, intelektuálního a kulturního dědictví a posílení mezinárodního uznání a přitažlivosti chorvatského vysokoškolského vzdělání a vědy. Záhřeb zároveň nabízí širokou škálu polytechnik a také soukromých vysokoškolských institucí.