euzg2020 eu2020

Město, které se s radostí navštíví

Kvůli standardům, které následuje potřeby obyvatelů města, ale, které jsou zároveň přizpůsobeny jak turistům tak obchodním partnerům, je Záhřeb středoevropskou oázou pro ty, kteří chtějí žít pohodlně, investovat moudře, ale i ty, kteří chtějí nahlédnout do jeho bohatých dějin a objevit četné příběhy a zážitky, které nabízí.

Mimořádná pohostinnost občanů, bohatá kulturní a turistická nabídka jsou důvodem k tomu, že Město Záhřeb bylo vyhlášené nejlepší  evropskou vánoční destinací již třetí rok v řadě. Kromě toho nejkrásnějšího adventního zážitku, kouzlo města je možné zažít během celého roku; zelené parky a záhřebská jezera, zalesněné svahy hory Medvedinca, fontány a památky, aleje květin, náměstí, ulice a prozkoumání všech tajemných koutů města získá srdce každého.

Město Záhřeb je jedním ze sociálně nejcitlivějších měst Chorvatské republiky, které svým občanům poskytuje bezpečnost a lepší životní úroveň prostřednictvím četných sociálních opatření a péče o osoby se zdravotním postižením, důchodce, děti, rodiny, a studenty, aktivní podporou sociálními a humanitárními programy a projekty sdružení.

Záhřeb je rovněž sídlem chorvatského parlamentu, předsedy Chorvatské republiky a vlády Chorvatské republiky.
Organizace města
Město Záhřeb plní úkoly samosprávné působnosti města a župy a je oprávněné k záležitostem státní správy z působnosti úřadu státní správy, které vykonávají správní orgány Města Záhřebu.

Orgány Města Záhřebu:

Městské shromáždění jako zastupitelský orgán


Městské shromáždění Města Záhřebu je zastupitelským orgánem občanů, který přijímá akty v rámci samosprávné působnosti Města Záhřebu a plní další úkoly v souladu se zákonem a statutem Města Záhřebu. Radní městského shromáždění volí občané v přímých volbách.

Starosta jako výkonný orgán Starosta Města Záhřebu představuje a zastupuje Město Záhřeb a je nositelem výkonných záležitostí ve Městě Záhřebu. Starostu a jeho dva zástupce volí veřejnost v přímých volbách. Rozhodnutím o organizaci a působnosti městských správních orgánů byly utvořeny 12 městských úřadů, 1 městský institut a 3 odborné služby.

Místní samospráva ve Městě Záhřebu se skládá ze 17 městských částí a 218 místních výborů, přes které se občané pomocí svých přímo zvolených zástupců v jejich radách účastní rozhodování o záležitostech, které ovlivňují jejich každodenní život a záležitostech v menších místních komunitách. Rady městských částí se aktivně účastní řízení Města od roku 2001, a od té doby z roku na rok stále více příspívají k uspokojení komunitních a dalších běžných společných potřeb občanů v celém území Města, zejména stále úspěšnějším plánováním a realizací malých komunitních akcí. Od roku 2009 těmto aktivitám svůj významný příspěvek poskytují také rady místních výborů.
Obyvatelstvo
demografická opatření
Hlavním cílem Města Záhřebu je umožnit svým občanům bezpečný a kvalitní život, zejména mladým, rodinám, důchodcům a sociálně citlivé části obyvatelstva. V posledních několika letech je Záhřeb na stálém demografickém vzestupu, který je výsledkem podněcujících demografických opatření.

Město Záhřeb je multikulturním střediskem Chorvatské republiky, na jehož území tradičně sídlí obyvatelé různých etnických, kulturních a náboženských charakteristik a preferencí, kteří zvláštním a nenahraditelným způsobem přispívají k bohatství a rozmanitosti záhřebského ekonomického, politického, kulturního a jiného života.

Město Záhřeb chrání, zlepšuje a prosazuje lidská práva, sociální ochranu a účast občanů v běžném životě. V souladu s tím, některé z cílů jsou: zlepšení rovnosti mužů a žen ve veřejném životě a v rodině, boj proti rasové a jiné diskriminaci, ochrana práv sexuálních, rasových, národnostních, náboženských a jiných menšin, a současně zlepšení jejich práv a svobod. Povzbuzuje také rozvoj občanského společenství a právo na svobodu sdružování různých činitelů zastupujících potřeby a zájmy jednotlivých skupin občanů v lokálních komunitách.