euzg2020 eu2020

Kultura

Záhřeb se snaží podporováním energie a vize umělců a všech druhů tvůrčích oborů, propagací rozmanitosti a umění z jiných částí světa, povzbuzováním spolupráce a mobility umělců, umožnit svým občanům a návštěvníkům jedinečnou kulturní zkušenost světových rozměrů. Je to místo soudobé umělecké tvořivosti a propagace městských kulturních hodnot, čím si zasloužil nést titul kulturního střediska Chorvatské republiky. Každoročně je v Záhřebu realizováno kolem 5000 kulturních a uměleckých událostí, což představuje živou scénu, která rozvíjí a propaguje kulturní a umělecké aktivity a investuje finanční a manažerské úsilí, aby se stalo evropským městem kultury. Události jako Festival světového divadla, Animafest – světový festival animovaných filmů, Týden současného tance, Noc muzeí, Hudební Bienále Záhřeb, Mezinárodní loutkový festival-PIF, Mezinárodní folklorní přehlídka, Platforma HR, Festival Perforace, Festival krátkých evropských příběhů, Festival nového cirkusu, Záhřeb Dox, Festival světové literatury, Záhřebský filmový festival, Filmový festival: Lidská pravá, Subverzive festival, Festival tolerance, IN music festival, Sezona Queer Záhřeb lákají velký počet návštěvníků a turistů, kteří užívají v moderní i tradiční kulturní tvořivosti.
Kromě divadel, muzeí, koncertních hal a dalších institucí, kulturní akce se také konají na ulicích, ve dvorech jako architektonických perel města, na náměstích, v palácích, kostelech a na mnoho dalších otevřených prostorů, kde je kultura zpřístupněna nejširšímu kruhu občanů a návštěvníků. Městskými symboly jsou právě kulturní a historické celky, jako například oblast Horního města a Kaptol s paláci a kostely, které ilustrují 900-leté dějiny města, stejně jako jednotlivé kulturní objekty a kulturní instituce, jako na příklad Chorvatské národní divadlo, Umělecký pavilon, Muzeum umění a řemesel, Muzeum Mimara, městský hřbitov Mirogoj, palác Chorvatské akademie věd a umění, budovy Záhřebské burzy, Chorvatský státní archiv, ale také moderní architektonické úspěchy jako jsou budovy Národní a univerzitní knihovny, Muzeum současného umění a Hudební akademie.
Turistika
Neustálým rozvojem kvalitní turistické nabídky a četnými investičními aktivitami v cestovním ruchu, Záhřeb se stává čím dál populárnější city break destinací. Právě proto, Záhřeb neustále zaznamenává nárůst v počtu turistů a nárůst v počtu přenocování, a Záhřeb při několika příležitostech byl vybrán jako nejlepší evropská destinace. Záhřebský Advent, Cest is the best, Taneční večery na Zrinjevci, Léto na Strosse, Záhřebské nádvoří, Mali plac jsou jen některé z událostí, které proměnily metropoli na lákavou turistickou destinaci.
Pohlednice ze Záhřebu