euzg2020 eu2020

Hospodářství

Mezi rozvojové silné stránky Města Záhřebu patří koncentrace podnikatelských subjektů, jmenovitě podnikatelů, vzdělaná pracovní síla, rozmanité nabídky specializovaných podnikatelských služeb a vývoj některých vysoko technologických sektorů hospodářství. Aktivní politikou Městská správa neustále vyvíjí, prosazuje a realizuje novátorské myšlenky a kapitálové projekty, což je nejlépe prokázáno faktem, že přes 50 % přímých zahraničních investicí a téměř třetina HDP Chorvatské republiky byly realizovány právě v Záhřebu.

Město Záhřeb, jako držitel celkové ekonomiky Chorvatské republiky, kvůli tomu, že představuje obchodní, průmyslové, vědecké, vzdělávací, výzkumné a finanční středisko, podněcuje a rozvíjí ekonomiku, která je založená na podnikavosti, znalosti a inovacích a na kvalitním trhu zboží a služeb, přičemž rozvíjí a zlepšuje zejména trh práce a vzdělávací systém. Tímto činnostmi ukazuje, že chce být přítelem podnikavosti a v rámci své púsobilosti v oblasti ekonomiky a hospodářské infrastruktury usiluje o vytvoření nových pracovních míst a vytvořeni lepší materiálně a sociální perspektivy občanů.

Díky podnikaní v Záhřeb holdingu, které je v 100% vlastnictví Města Záhřebu, podporuje účinné poskytování komunálních služeb a dalších městských služeb.

Jako majitel a zakladatel ZICER-u, Město Záhřeb je podporou pro všechny, kteří se chtějí stát podnikateli, rozvíjením novátorské myšlenky nebo produktu.
Doprava
Dopravní spojení: Město Záhřeb se nachází ve střední části Chorvatska, což umožňuje rychlé a jednoduché spojení jak s kontinentální části tak i s pobřežní části země. Nově postavené letiště Franjo Tuđman, pouhých 20 minut od centra města, zajišťuje spojení s mnoha evropskými městy a nabízí přímé lety do Kanady, Asie a Ruska.

Pokud dáváte přednost cestování autem, měli byste vědět, že Záhřeb je umístěn na koridorech transevropské dopravní cesty spojující západní a východní Evropu a také jih se severem. Chorvatské dálnice, infrastrukturou jedné z nejlepších v Evropě, nás spojují se všemi našimi sousedy a umožňují jednoduchý přístup do všech koutů Chorvatska. Od Záhřebu do Jaderského moře je třeba jen dvě hodiny jízdy dálnicí!

Autobusové nádraží v Záhřebu se nachází blízko centra města a poskytuje uživatelům rychlou a bezpečnou dopravu. S 44 peróny autobusy spojují Záhřeb s ostatními částmi Chorvatska a s dalšími evropskými destinacemi.

Pokud jde o železniční dopravu, Město Záhřeb má dobré spojení  městským a příměstským železničním systémem.

Stálá investice do veřejné dopravy v Záhřebu v tomto segmentu také potvrzuje status metropole; tramvajový vozový park se modernizuje, zejména od roku 2005, kdy první nízkopodlažní tramvaj domácí výroby začíná projíždět ulicemi Záhřebu. Dokončením investičních projektů, které zahrnují nová autobusová vozidla a vozidla pro dopravu osob se zdravotním postižením, se Záhřeb stal jedním z měst s vysokými standardy, pokud jde o veřejnou dopravu.


 
Energetika
Město Záhřeb, jako hlavní město Chorvatské republiky, má povinnost a odpovědnost soustavně provádět účinnou politiku v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí se základním cílem dosažení podmínek pro udržitelný rozvoj, jmenovitě rozvoj, který uspokojuje potřeby současných generací, zatímco ve stejné době, v souladu s přírodou, zajišťují budoucím generacím, aby uspokojily své potřeby. Právě kvůli tomu, Městská správa Města Záhřebu rozhodně a aktivně provádí plánovaná opatření a procesy energetického udržitelného rozvoje pro realizaci vize, Město Záhřeb – město udržitelného rozvoje.
Životní Prostředí
Pro trvalý úspěch tohoto úsilí je nejdůležitější rozvíjet povědomí o udržitelném rozvoji životního prostředí na úrovni každého jedince, a společenství jako celku, přičemž město Záhřeb věnuje zvláštní pozornost dětem a mladým. Z tohoto důvodu, jedním z významných projektů Města Záhřebu představují eko-školy a eko-školky, jejichž program se zaměřuje na výchovu a vzdělávání v oblasti zachování životního prostředí. Výuka o ochraně životního prostředí a racionálním nakládání s odpady je nejlepší začít od nejranějšího věku, aby dítě mohlo rozvíjet znalosti, dovednosti a zvyky při zachování životního prostředí a od nejranějšího věku přejmout povědomí o nezbytnosti zodpovědného chování vůči přírodě a jejích zdrojům. Tímto způsobem tvoříme nové generace ekologicky uvědomělých mladých, jejichž nyní vštípené pozitivní zvyky se stanou zárukou čisté a bezpečné budoucnosti.