euzg2020 eu2020

O Záhřebu

Kvůli standardům, které následuje potřeby obyvatelů města, ale, které jsou zároveň přizpůsobeny jak turistům tak obchodním partnerům, je Záhřeb středoevropskou oázou pro ty, kteří chtějí žít pohodlně, investovat moudře, ale i ty, kteří chtějí nahlédnout do jeho bohatých dějin a objevit četné příběhy a zážitky, které nabízí.
ZJISTĚTE VÍCE

Sociální Ochrana-Výchova-Vzdělávání

Mohlo by se říct, že Záhřeb je městem, které pečuje a povzbuzuje výtečnost v každém segmentu činnosti, zejména v oblasti vzdělávání a sociální ochrany, kde pro jejich spoluobčany byly dosaženy vysoký standardy péče.
ZJISTĚTE VÍCE

Hospodářství - Doprava - Energetika - Životní Prostředí

Mezi rozvojové silné stránky Města Záhřebu patří koncentrace podnikatelských subjektů, jmenovitě podnikatelů, vzdělaná pracovní síla, rozmanité nabídky specializovaných podnikatelských služeb a vývoj některých vysoko technologických sektorů hospodářství.
ZJISTĚTE VÍCE

Zdravotnictví - Sport - Rekreace - Cyklistika

Město Záhřeb má dlouhou tradici zdravotnictví, a zdravotnické služby vyvinuté na nejvyšší úrovni, přičemž je základním cílem všeobecné příjetí koncepce "Zdraví pro všechny", vlastně zabezpečení obsáhle lékařské pomoci a léčby každého občana. Ochranu, zachování a zlepšení zdraví ve Městě Záhřebu zajišťují tři úrovní zdravotní péče (primární, sekundární a terciární), vzájemně propojený odbornou a vědeckou spoluprací.
ZJISTĚTE VÍCE

Kultura - Turistika

Záhřeb se snaží podporováním energie a vize umělců a všech druhů tvůrčích oborů, propagací rozmanitosti a umění z jiných částí světa, povzbuzováním spolupráce a mobility umělců, umožnit svým občanům a návštěvníkům jedinečnou kulturní zkušenost světových rozměrů.
ZJISTĚTE VÍCE

Zemědělství - Lesnictví - Péče O Zvířata

Staletí staré lesy pokrývají téměř jednu třetinu celkové rozlohy Města Záhřebu a se svou zřídkakde domorodou a přírodní strukturou jsou dobře zachovalé a jakési městské oázy.
ZJISTĚTE VÍCE